Hofmeijerweg

Toelichting

Naar de Hofmeijer vroeger woonachtig op Hof Espelo.

Beschrijving

Van de Weerseloseweg w.-waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Naar het geslacht Hofmeijer dat vroeger op de hier gelegen "Hof Espelo", één der vroegere bisschoppelijke hoven in Twente, behorend tot het kapittel van St. Pieter te Utrecht, woonachtig was en dat vanuit deze door genoemd kapittel aangewezen hoofdhof het hofmeierschap over de onder het hofrecht van "Hof Espelo" ressorterende hofhorige erven uitoefende (29 mei 1936).