Hofstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Langestraat eerst o.-waarts, daarna z.o.-waarts tot de Langestraat.

Geschiedenis

De naam "Hofstraat" dateert reeds uit 1650 en is vermoedelijk ontleend aan "Heer Willems Hof" naar de vicaris Willem Reijgers. In een koopakte van 7 februari 1650, waar de secretaris Joan Cost en zijn huisvrouw Sara Budde een stuk grond kopen, wordt gesproken van "grenzende aan de Nieuwe Hofstrate" (24 augustus 1889 en 27 april 1899 voormalig Enschede). Tot in het begin der 17e eeuw bestond deze straat uit twee gedeelten; de westelijke arm werd "Jasperssteeg" genoemd.