Hölterhofweg

Toelichting

Naar de Hölterhof, een vroegere versterkte plaats nabij het Aamsveen.

Beschrijving

Lopend van de Allemansweg in z.o.-richting tot in het Amsveen voorbij de Glanerbeekweg doodlopend. Gewijzigde situatie in verband met aanleg A 35.

Geschiedenis

Deze weg ontleent zijn naam aan een nederzetting of versterkte plaats, die volgens een lezing van historicus J.J. van Deinse in "Tubantia" van 23 april 1910 eigenlijk bestond uit een door grachten en wallen omgeven stuk heide, waarop zich een hof bevond. Volgens de uit Leiden afkomstige Dr. Evelijn dateerde de nederzetting - later ook met "roofslot" aangeduid - uit de 9e eeuw en werd de hof tot ongeveer 1400 bewoond. Er zijn destijds in deze omgeving tal van interessante vondsen gedaan, w.o. een molensteen, spilsteentje, vuurstenen pijlspitsen, hutbedekking potscherven en vaatwerk etc. die het Karolingische tijdperk aanduiden. Sommige vondsen werden zelfs gedateerd op misschien 1000 jaar voor Christus (29 mei 1936). Oude benaming Veenweg.