Hoogstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Heutinkstraat in z.-richting tot de Hogelandsingel.

Geschiedenis

Naar het stadsgedeelte "Het Hogeland" (4 juni 1903 voormalig Enschede, gewijzigd 16 maart 1959). Door de wijziging op 16 maart 1959 van de straatnaam "Veenstraat" in Heutinkstraat, is de omschrijving van de ligging gewijzigd.