Horstlindelaan

Toelichting

Naar de oude Horst- of Veemlinde.

Beschrijving

Van de Deurningerstraat w.-waarts tot de Langenkampweg.

Geschiedenis

Naar de aan deze weg, nabij het erve "Drienerhorst" staande "Horst- of Veemlinde" zeer vermoedelijk een oude gerichtsplaats (29 mei 1936, gewijzigd 12 december 1960 en 6 april 1964. Oude benaming "Wagelerweg"; bij besluit van 29 mei 1936 was hiervoor de naam "Horstlindeweg" vastgesteld.