Hortensiastraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Brakerhorst in z.w.-richting doodlopend met een zijtak in n.o.-richting doodlopend en een zijtak w.-waarts tot de Fresiastraat.

Geschiedenis

6 augustus 1974, gewijzigd 2 novemnber 1976.