Hulsmaatstraat

Toelichting

Naar het oude erve "De Hulsmaat"

Beschrijving

Van de Voortsweg in w.-richting tot de Fazantstraat.

Geschiedenis

Naar het vroeger hier gelegen erve "De Hulsmaat" (29 mei 1936, gewijzigd 20 mei 1957). Oude benaming "Stroinksbleekweg"; op 20 mei 1957 is de bij raadsbesluit van 29 mei 1936 vastgestelde benaming "Hulsmaatweg" veranderd in "Hulsmaatstraat".