Hyacintstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Floraparkstraat n.-waarts tot de Minkmaatstraat.

Geschiedenis

Bij besluit van 17 mei 1900 was voor deze straat de naam "Steenweg" vastgesteld.