Kaalbertlanden

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Reerinklanden in w.-richting, met een zijtak in n.w.-richting doodlopend, daarna in z.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hulshoff uitgegeven Schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve wordt genoemd (2 november 1976).