Kerkstraat

Toelichting

Naar de aan deze straat gelegen Roomskatholieke kerk.

Beschrijving

Van de Gronausestraat eerst n.-waarts, daarna n.o.-waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Naar de aan deze straat gelegen r.k.-kerk (11 juli 1927 voormalig Lonneker). Omschrijving nader vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 1936, oude benaming "Kerkweg".