Dr. Koekstraat

Toelichting

Arts te Boekelo van 1924 - 1939.

Beschrijving

Van de Weleweg zuidelijk van de Boekelosestraat, eerst n.w.-waarts, daarna z.w.-waarts en vervolgens weer n.w.-waarts tot de Dirk Papestraat.

Geschiedenis

Naar Dr. Cornelus Koek, geboren 28 juni 1892 te Appeltern, overleden 25 juni 1939 te Enschede; zeer bekend en geacht arts te Boekelo van 1924 tot aan zijn overlijden. Hij studeerde en promoveerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden tot doctor in de geneeskunde, maakte een speciale studie van de kropziekte (struma) en had zitting in tal van organen, w.o. Het Groene Kruis, Mij. tot Nut van het Algemeen, afdeling Enschede v.d. Ned. Mij. tot bevordering der Geneeskunst, Med.- Pharmaceutische Commissie te Enschede, Ziekenfonds N.V. Boekelose Stoomblekerij etc. (4 april 1955).