Landweerweg

Toelichting

Naar de vroeger hier gelegen Landweren zeer oude verdedigingswerken.

Beschrijving

Van de Oldenzaalsestraat eerst o.-waarts, daarna z.o.-waarts tot de Lossersestraat.

Geschiedenis

Deze weg loopt door de "landweren", naar onderzoekingen hebben aangetoond o.m. in de 14e eeuw opgeworpen wallen met aan één kant of aan weerskanten een sloot of gracht. Waar de landweer werd doorsneden door een weg, was ze voorzien van een hek dat met een stevig slot kon worden afgesloten. Ze dienden de opkomende steden en dorpen als beschermings- en verdedigingsstelsel, doch werden ook voor het heffen van tol- en weggeld, het controleren van in- en uitgaande personen etc. gebruikt. In de omgeving van Enschede hebben volgens J.J. van Deinse verschillende landweren gelegen. Volgens sommige geschiedschrijvers zouden de landweren reeds uit de Romeinse tijd dateren (29 mei 1936). Oude benaming "Oude Deventerweg" (was een gedeelte van de zeer oude handelsweg Deventer-Münster i/W).