Het Lang

Toelichting

Naar de hier gelegen gronden genaamd "het Lang"

Beschrijving

Van de Wesselerbrinklaan o.-waarts, daarna n.-waarts, vervolgens weer oostwaarts en ten slotte weer n.-waarts.

Geschiedenis

Naar de hier vroeger gelegen gronden (2 augustus 1965).