Lenteweg

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Euregioweg eerst in z.-richting daarna in o.-richting tenslotte in n.-richting voorbij de Euregio doodlopend. Gewijzigde situatie in verband met doortrekken van de bestaande Lenteweg.

Geschiedenis

Gewijzigd B&W 16 februari 1982).