Mallumbrink

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Het plein, begrensd door Beltrumbrink en Rekkenbrink.

Geschiedenis

25 april 1967.