Oude Markt

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Het plein gelegen tussen de Haverstraatpassage, de Langestraat en de Marktstraat.

Geschiedenis

Raadsbesluit van 6 april 1987.