Molenveld

Toelichting

Naar de afgebroken windkorenmolen.

Beschrijving

Van de Windmolenweg eerst in n.w.-, daarna in z.w.-richting tot de Kwinkelerweg, met een zijtak in z.o.-richting tot de Windmolenweg.

Geschiedenis

Naar de afgebroken windkorenmolen, die hier heeft gestaan (31 oktober 1977). Door de aanleg van de Rijksweg 35 is de Oude Beckumerweg in twee delen gesplitst; het ene gedeelte is benaamd als "Molenveld" en het andere gedeelte is bij de Windmolenweg gevoegd.