Montbretiastraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Brakerhorst in ongeveer z.-richting doodlopend.

Geschiedenis

19 maart 1973.