Neringstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

van de Beursstraat in n.-richting tot de Herfstweg.

Geschiedenis

Ontleend aan de handel (2 november 1976). Onderdeel van het regionaal woonwagencentrum aan de Herfstweg.