Noorderhagen

Toelichting

Naar de Haag of Heg, die mede als verdedigingsmiddel om de stad liep.

Beschrijving

Van de Marktstraat eerst n.o.-waarts, dan o.-waarts en daarna z.o.-waarts tot De Heurne.

Geschiedenis

Naar de haag of heg, die als scheiding diende van de tuinen die op de tussen 1598-1600 op bevel van Prins Maurits geslechte aarden verdedigingswal en de daarmede gedempte buitengracht verrezen. De naam "Noorderhagen" is naderhand op de straat die door deze tuinen heen werd aangelegd, overgegaan (4 augustus 1889 en 27 april 1899 voormalig Enschede, gewijzigd B&W 5 oktober 1982).