Noordweg

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Hofmeijerweg eerst n.-waarts, dan n.o.-waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Oude bestaande naam voor deze weg, gelegen aan de noordzijde van de gemeente; zie Zuider-, Wester- en Oosterstraat (29 mei 1936).