Oldenzaalsestraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Boulevard 1945 in noordelijke, dan in noordoostelijke, daarna weer in noordelijke richting tot de grens van de gemeente, met een zijtak in oostelijke richting, beginnend ten noorden van perceel nr. 4 (Algemene Bank Nederland) tot de Kortelandstraat.

Geschiedenis

De straat naar de gemeente Oldenzaal (14 augustus 1889 en 27 april 1899 voormalig Enschede; omschrijving gewijzigd bij besluiten van 23 juni 1913, 29 mei 1936 en 12 juni 1978). Bij besluit van de raad van voormalig Enschede d.d. 23 juni 1913 is het gedeelte van de Molenstraat tot de gemeentegrens, waarvoor op 14 augustus 1889 en 27 april 1899 de naam Oldenzaalseweg was vastgesteld en bij besluit van 29 mei 1936 is in de voormalige gemeente Lonneker gelegen "Oldenzaalseweg" bij deze straat gevoegd. De oude benaming voor het eerste gedeelte van deze straat luidde: "Hondenkolk".