Ontginningsweg

Toelichting

Ontleend aan de ontginning van het Usselerveen door ophoging met huis en stadsvuil dat in de periode 1926 - 1956 door de gemeentelijke reinigingsdienst hier gestort is.

Beschrijving

Van de Hegebeekweg in z.o.-richting tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

Ontleend aan de ontginning van het Usselerveen door ophoging met huis- en stadsvuil, dat in de periode 1926-1956 door de gemeentelijke Reinigingsdienst hier is gestort (6 april 1964, gewijzigd 17 maart 1981).