Oogstplein

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Het plein, gelegen noordwestelijk van de Zweringweg, begrensd door de Sikkelstraat en de J.H.W. Robersstraat.

Geschiedenis

Ontleend aan de landbouw (27 maart 1951, gewijzigd 19 december 1955). De omschrijving vastgesteld op 27 maart 1951 luidde: "het plein gelegen noordwestelijk van de Zweringweg, begrensd door de Sikkelstraat, de Egstraat, de Akkerstraat en de J.H.W. Robersstraat".