Oosterstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Oldenzaalsestraat in o.-richting parallel met de opgeheven spoorlijn Enschede-Gronau in i./B.R.D, tot de Euregioweg.

Geschiedenis

Straat aan de ooszijde van de stad; zie Westerstraat, Zuiderstraat en Noordweg (29 mei 1936). Bij besluit van de Raad van voormalig Enschede d.d. 14 augustus 1889 en 27 april 1899 was voor het in die gemeente gelegen gedeelte de naam "Losserseweg" vastgesteld en bij besluit van 29 mei 1936 is de in voormalig Lonneker gelegen "Losserseweg" hierbij gevoegd en is de naam gewijzigd in "Oosterstraat". De oude benaming was "Parallelweg".