Operastraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Ouverturestraat in n.w.-richting, met zijtakken in w.- en n.-richting doodlopend, dan in z.w.- richting, met zijtakken in w.- en n.-richting doodlopend, tot de Etudestraat.

Geschiedenis

2 november 1976.