Adriaen van Ostadestraat

Toelichting

Ned. Kunstschilder 1610 - 1684

Beschrijving

Van de Zwering, hoek Ferdinand Bolstraat, eerst in z.-, daarna in z.o.- en vervolgens weer in z.-richting tot de Frans Halsstraat.

Geschiedenis

Naar Adriaen van Ostade, Ned. schilder, geboren 1610 te Haarlem, overleden 1684 aldaar. Is in de eerste plaats schilder van boerenstukken, doch heeft ook andere motieven (beroepen) geschilderd (12 juli 1954, gewijzigd 4 april 1955). Oorspronkelijk was de naam "Van Ostadestraat" vastgesteld.