Oude Deventerweg

Toelichting

Oude handelsweg Deventer - Münster.

Beschrijving

Van de Oldenzaalsestraat in w.-richting tot de Vliegveldweg.

Geschiedenis

Oude benaming voor een gedeelte van de zeer oude handelsweg Deventer-Münster i/W (29 mei 1936 gewijzigd 16 maart 1959). Het gedeelte van deze oude weg, lopende van de gemeentegrens o.-waarts tot de Weerseloseweg (Driene), is bij besluit van 29 mei 1936 Veldscholteweg genoemd, en het gedeelte van de Oldenzaalsestraat z.o.-waarts tot de Lossersestraat (Lonneker) Landweerweg. De gewijzigde omschrijving, vastgesteld op 16 maart 1959, houdt verband met de onttrekking aan het openbaar verkeer van het op de vliegbasis Twente gelegen gedeelte.