Ouverturestraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Schipholtstraat eerst z.o.-waarts, daarna z.-waarts en ten slotte tot de Schipholtstraat.

Geschiedenis

6 augustus 1974.