Overmaat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

De straat lopende van de Vargershuizenweg in o.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Aan deze straat ligt geen raadsbesluit ten grondslag, daar het hier een straat betreft, gelegen binnen de vliegbasis Twente (militair terrein).