Het Riet

Toelichting

Naar de hier vroeger gelegen rietgronden.

Beschrijving

Van Het Lang z.-waarts tot Het Leunenberg.

Geschiedenis

Naar de hier vroeger gelegen rietgronden (2 augustus 1965).