Rozenstraat

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van de Oosterstraat n.-waarts tot de Laaressingel.

Geschiedenis

26 februari 1923 voormalig Enschede). Bij raadsbesluit van voormalig Enschede van 27 april 1899 was voor deze straat de naam "Borkentsgang" vastgesteld, waarvan de omschrijving luidde: van de Losserseweg n.-waarts doodlopend.