Schipperweg

Toelichting

Naar het erve Schipper.

Beschrijving

Van de Lindermatenweg o.-waarts doodlopend.

Geschiedenis

Naar het erve "Op 't Schipper" (29 mei 1936).