Schoolstraat

Toelichting

Naar de o.l. School alhier.

Beschrijving

Van de Gronausestraat z.-waarts tot de Schipholtstraat.

Geschiedenis

Naar de vroeger aan deze straat gelegen openbare lagere school school G.I. (11 juli 1927 voormalig Lonneker, gewijzigd 19 maart 1973). Omschrijving vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 1936. Oude benaming "Schoolweg".