Stationsplein

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Gelegen tussen de opgeheven spoorlijn Enschede-Gronau en de Prinsessetunnel-hoek De Ruyterlaan.

Geschiedenis

Naar het in 1950 hier gebouwde nieuwe station van de NS dat op 28 oktober 1950 door de president van de NS, ir. F.Q. den Hollander, als eerste nieuwe station in Nederland na de 2e Wereldoorlog werd geopend. Het oude in 1868 voltooide station was gelegen ten westen van de Prinsessetunnel aan de vroegere Stationsweg; het terrein is thans in gebruik als emplacement (27 maart 1951). De op 27 april 1899 vastgestelde naam "Stationsweg" is door het besluit van 27 maart 1951 vervallen, evenals het eerste gedeelte van de Parkweg.