Stokhorstpad

Toelichting

Naar het buitengoed het Stokhorst, waaraan dit stadsgedeelte zijn naam ontleend.

Beschrijving

Van het openbaar voetpad lopende van de Twickellaan in n.-richting tot de Stokhorstlaan.

Geschiedenis

Naar het buitengebied "Het Stokhorst", waaraan dat stadsgedeelte zijn naam ontleent (16 januari 1961).