Stroinksbleekweg

Toelichting

Naar "Stroinksbleek" die hier vroeger lag.

Beschrijving

Van de Roomweg n.-waarts tot de Lijsterstaat.

Geschiedenis

Naar de "Stroinksbleek", die hier vroeger lag (27 april 1899 voormalig Enschede, omschrijving gewijzigd bij besluiten van 29 mei 1936 en 20 mei 1957). Bij besluit van 29 mei 1936 en 20 mei 1957). Bij besluit van 29 mei 1936 is het in voormalig Lonneker gelegen gedeelte bij deze weg gevoegd.