Strootsweg

Toelichting

Naar het oude erve "het Stroot" thans buitengoed.

Beschrijving

Lopend van de Auke Vleerstraat eerst in n.o.-richting, daarna in n.-richting, vervolgens in n.w.-richting tot de grens van de gemeente, met in het z.o. een zijtak tot de Usselerhalte.

Geschiedenis

Naar het oude erve "'t Stroot" thans een circa 70 ha. groot landgoed met bij de ingang de bekende van het Huis te Hengelo afkomstige zandstenen poort (29 mei 1936, gewijzigd bij besluiten van 28 april 1952, 14 december 1964, 26 april 1971 en 12 juli 1982). Oorspronkelijk luidde de omschrijving "Van de Hendrik ter Kuile straat eerst z.w.-waarts, dan w.-waarts, daarna z.w. en vervolgens n.w.-waarts tot de grens van de gemeente (zie ook de toelichting bij de Geerinkhoekweg, de Josinkstraat en de Parkweg.