Tichelweg

Toelichting

Naar het vroeger in deze omgeving gelegen "Tichelwerk"

Beschrijving

Van de Roomweg z.o.-waarts tot de Oldenzaalsestraat.

Geschiedenis

Naar het sedert 20 november 1648 zo geheten "Tichelwerk", toen de Gravin tot Bentheim, geboren Vorstin Anna Elisabeth tot Anholt, Houtrichteres der Grote Boermarke, aan Johan Schouwink en vrouw toestond op deze plaats een tichelwerk of tichelarij voor het maken van bakstenen aan te leggen (27 april 1899 voormalig Enschede, omschrijving gewijzigd bij raadsbesluit van 29 mei 1936). De omschrijving "grensweg van Roomweg tot Oldenzaalsestraat" is bij besluit van 29 mei 1936 gewijzigd. Bij besluit van 14 augustus 1889 was voor deze weg de naam "Korte Tichelstraat" vastgesteld.