Twickellaan

Toelichting

Naar het in 1347 gebouwde kasteel te Delden.

Beschrijving

Van de Noord Esmarkerrondweg eerst n.o.-waarts daarna meer o.-waarts ombuigend tot de Brecklenkamplaan.

Geschiedenis

Naar het in 1347 gebouwde, op een rijke historie bogende kasteel Twickel te Delden dat op 7 april 1953 door de toenmalige eigenenaresse en bewoonster, Vrouwe Marie Baronesse van Heeckeren van Wassenaer, geboren Gravin Bentinck van Zuylestein, met zijn waardevolle inhoud, het archief en de grondeigendommen etc. bij een schenkingsacte aan de "Stichting Twickel" werd overgedragen (16 januari 1961).