Tijplaatsweg

Toelichting

Naar het oude erve de Tijplaats.

Beschrijving

Van de Engerinksweg in z.w.-richting doodlopend.

Geschiedenis

Naar het oude erve "De Tijplaats" (29 mei 1936).