Usselerschoolweg

Toelichting

Naar de hier gelegen O.L. school.

Beschrijving

Lopend van de Usselerrondweg in zuidwestelijke, dan in zuidelijke en tenslotte in zuidoostelijke richting doodlopend.

Geschiedenis

Naar de aan deze weg gelegen Usseler School, die op 11 januari 1897 als nieuwbouw in gebruik werd genomen en in 1951 werd gerestaureerd. De oorspronkelijke school in de Usseler Marke werd tussen 1725 en 1751 gesticht (29 mei 1936, gewijzigd 2 november 1976). Oude benaming "Schoolweg".