Usselerveenweg

Toelichting

Naar het "Usselerveen"

Beschrijving

Van de Haaksbergerstraat z.o.-waarts, dan z.-waarts, daarna weer z.o.-waarts en tenslotte weer z.-waarts tot de Lutje Brunninkweg.

Geschiedenis

Naar het "Usselerveen" waardoor deze weg loopt en waar aan het eind van de dertiger jaren door de toenmalige directeur van het Rijksmuseum Twente, Dr. C.C.W.J. Hijszeler, belangwekkende prehistorische vondsten werden gedaan, bestaande o.m. uit bewerkte vuurstenen voorwerpen, waarvan de ouderdom op circa 10.000 jaren wordt geschat. Sindsdien staat de vindplaats, waar dus de eerste sporen van menselijke bewoningen, althans menselijke aanwezigheid, van Twente zijn vastgesteld, in binnen- en buitenland bekend als de "Laag van Usselo" (29 mei 1936, gewijzigd 2 november 1976).