Burgemeester Van Veenlaan

Toelichting

Burgemeester van Enschede van 1946 - 1958.

Beschrijving

van de Getfertsingel in z.-richting tot de Wesselerbrinklaan.

Geschiedenis

Naar Meine van Veen, geboren 18 februari 1893 te Blankenham, overl. 16 december 1970 te Zuidhorn (Gr.). Hij was van 16 april 1946 tot 15 april 1958 burgemeester van Enschede en heeft zich als zodanig ingezet voor de wederopbouw en sanering van met name de binnenstad, de culturele ontplooiing van Enschede (Schouwburg, sportpark en zwembad Diekman, het O.F.O., de T.H.T. etc.) Hij heeft ook het initiatief genomen tot het herstel van de Ned.-Duitse betrekkingen (16 maart 1959, gewijzigd 15 oktober 1962 en 26 april 1971).