Visserijstraat

Toelichting

Naar de vroeger hier gelegen Visserij.

Beschrijving

Van de Molenstraat eerst n.-waarts, daarna o.-waarts tot de Nieuwe Schoolweg-hoek H.B. Blijdensteinlaan.

Geschiedenis

Deze straat ontleent haar naam aan de vroegere z.g. Visserij, waar zich o.m. een door de apotheker Baurichter beheerde kruidentuin bevond. Deze tuin was omgeven door een soort gracht of sloot die op een oude plattegrond van Enschede uit 1884 nog duidelijk als zodanig te herkennen is. Men mag aannemen dat deze gracht een functie heeft gehad en het is niet ondenkbaar dat deze als leverancier heeft gediend van bloedzuigers voor de patiƫnten van het rechts van de gracht gelegen ziekehuis. In de raadsvergadering van de gemeente Enschede van 11 augustus 1897 werd tot demping en afbraak van respectievelijk de visserij en het ziekenhuis besloten, teneinde hier de bouw van een nieuwe o.l. school C, de latere z.g. Zeggeltschool (later afgebrand en thans de "Herman Broerenschool") mogelijk te maken (27 april 1899 voormalig Enschede). Omschrijving gewijzigd bij besluit van 27 februari 1939. Volgens het besluit van 14 augustus 1889 maakte deze straat deel uit van het Schurinksvoetpad. De oude benaming was "Konijnenberg".