Vliegbasis Twente

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

De vliegbasis Twente is gelegen ten noorden van Enschede.

Geschiedenis

Aan de ligging etc. van de Vliegbasis Twente ligt geen raadsbeluit ten grondslag, daar het hier militair terrein betreft. Op 15 februari 1929 werd door enkele Twentse gemeenten en particulieren de "N.V. Luchtvaartterrein Twente" opgericht en op 11 juni 1932 werd de vliegdienst Twente-Amsterdam officieel door burgemeester Edo Bergsma - mede in zijn functie van voorzitter van de N.V. L.T. - geopend.