Weerseloseweg

Toelichting

Geen toelichtingen…

Beschrijving

Van het einde van de Deurningerstraat-hoek Vanekerstraat ongeveer n.-waarts, daarna n.w.-waarts, vervolgens n.-waarts en dan n.o.-waarts tot de grens van de gemeente.

Geschiedenis

De weg naar de gemeente Weerselo (29 mei 1936, gewijzigd 19 december 1955 en 12 december 1960). De omschrijving vastgesteld bij raadsbesluit van 29 mei 1936 luidde: "van het einde van de Deurningerstraat-hoek Vanekerweg, ongeveer n.-waarts tot de grens van de gemeente" (uitbreiding Vliegveld Twente) de oude benaming van "Deurningerweg".