Christiaan de Wetstraat

Toelichting

Commandant van de Oranje-Vrijstaat 1854 - 1922.

Beschrijving

Van de Slankweg w.-waarts tot de Cronjéstraat.

Geschiedenis

Naar Christiaan Rudolph de Wet, Zuidafrikaans generaal en politicus, geboren 7 oktober 1954 te Leeuwkop (OranjeVrijstraat), overleden 5 februari 1922 te Bloemfontein. Onderscheidde zich in Transvaal bij de Vrijheidsoorlog en voerde in de Boerenoorlog als generaal het opperbevel. Werd in 1907 tot Minister van Landbouw in de Oranjerivierkolonie benoemd (10 oktober 1929 voormalig Lonneker). Omschrijving vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 29 mei 1936.