Wolferlanden

Toelichting

"Oude erve in Twente"

Beschrijving

Van de Warnsinklanden eerst in z.-, daarna in z.o. richting doodlopend, met een zijtak in n.o.-richting eveneens doodlopend.

Geschiedenis

Ontleend aan het door drs. A.L. Hulshoff uitgegeven schattingsregister van Twente van 1475, waarin dit oude Twentse erve wordt genoemd (6 augustus 1974).