Zuiderhagen

Toelichting

Naar de Haag of Heg, die mede als verdedigingsmiddel om de stad liep.

Beschrijving

Van de Marktstraat eerst z.-waarts, dan z.o.-waarts tot het Van Loenshof.

Geschiedenis

Naar de haag of heg, die als scheiding diende van de tuinen die op de tussen 1598-1600 op bevel van Prins Maurits geslechte aarden verdedigingswal en de daarmede gedempte buitengracht verrezen. De naam "Zuiderhagen" is naderhand op de straat, die door deze tuinen werd aangelegd, overgegaan (14 augustus 1899 en 27 april 1899 voormalig Enschede, gewijzigd 12 juli 1954). De bij besluit van 27 april 1899 vastgestelde omschrijving luidde: "van de Marktstraat" eerst z.-waarts, dan z.o.-waarts, daarna o.-waarts en verder n.o.-waarts tot de Kalanderstraat.